Đăng video

Kiếm tiền từ việc xem video quảng cáo

CƠ HỘI KIẾM TIỀN TỪ THỊ TRƯỜNG 100 TỶ DOLLARS

Bạn có biết các công ty trả lên đến $100 Tỷ dolars để quảng cáo trên các kênh truyền hình tại Mỹ vào năm 2017?

- Theo Công ty Nielson Ratings chuyên đánh giá và xếp loại các công ty quảng cáo, tại Hoa Kỳ chương trình quảng cáo thương mại chỉ chiếm 15 phút cho mỗi giờ phát sóng nhưng các nhà quảng cáo đã trả US$78 Tỷ trong năm 2013, so với US$64 tỷ trong năm 2009 và ước tính lên đến US$100 Tỷ chi cho quảng cáo trên truyền hình tại Mỹ năm 2017. 
 
- Riêng quảng cáo Truyền Hình Toàn cầu của Hoa Kỳ qua Internet (Global TV) theo Statistics Portal thì năm 2016 làUS$73 Tỷ và dự kiến năm 2020 sẽ lên đến US$81.7 Tỷ (http://www.statista.com/statistics/... )
 
- 5 Đơn vị Quảng cáo hàng đầu có doanh thu USD$50 tỷ mà "Họ không cần sản xuất bất kỳ sản phẩm nào" Tất cả chỉ là chi phí để quảng cáo.
 
- Quảng cáo toàn cầu là dự kiến đạt doanh số USD$650 tỷ vào năm 2016. Tăng trưởng hơn USD$200 tỷ từ năm 2010.
 

Trang 1 của 176