Đăng video
<-- 160x600 -->

Tiếng Anh đỉnh cao

Ông Việt Nam mới học tiếng Anh vô tình đụng phải ông Tây nên nói:

– I’m sorry!.

Ông Tây cũng lịch sự: “I’m sorry too”.

Ông Việt Nam nghe xong vội vàng:

– “I’m sorry three”.  ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi:

– What are you sorry for?. Ông VN làm luôn:

– I’m sorry five.

Ông Tây lo lắng hỏi ông Việt Nam

– Sorry, are you sick?. Ông VN vẫn thản nhiên “I’m Sorry Seven”.

Ông Tây tức lắm trợn mắt hỏi:

– Sorry, do you intend to count to eight?.

Ông Việt Nam kiên nhẫn:

– I’m sorry nine…

Ông Tây ngọng luôn “Then..then…”.

Ông Việt Nam:

– I’m sorry eleven

<-- 336-280 -->

Bình luận


Tags


bố vợ tâm sự tuyển vợ tin giới trẻ trò chơi trực tuyến thầy giáo công nghiệp game thơ chế học sinh nắng nóng

Bài viết khác