Đăng video
<-- 160x600 -->

Truyện cười về ngữ pháp Việt Nam

Các cụ có câu “Phong ba bão táp ko bằng ngữ pháp Việt Nam”, từ trước đến giờ mình nghe thấy câu này cũng thấy bình thường, tiếng Việt có gì khó đâu. NHưng sau khi nghe cái ví dụ dưới đây thì…

Ví dụ : Với các từ : đến, sao, nó, bảo, không. Bạn có thể ghép được thành những câu có nghĩa nào?

Sao nó bảo không đến?

Sao bảo nó không đến?

Sao không đến bảo nó?

Sao nó không bảo đến?

Sao? Ðến bảo nó không?

Sao? Bảo nó đến không?

Nó đến, sao không bảo?

Nó đến, không bảo sao?

Nó đến bảo không sao.

Nó bảo sao không đến?

Nó đến, bảo sao không?

Nó bảo đến không sao.

Nó bảo không đến sao?

Nó không bảo, sao đến?

Nó không bảo đến sao?

Nó không đến bảo sao?

Bảo nó sao không đến?

Bảo nó: Ðến không sao.

Bảo sao nó không đến?

Bảo nó đến, sao không?

Bảo nó không đến sao?

Bảo không, sao nó đến?

Bảo! Sao, nó đến không?

@+@ Choáng chưa???

<-- 336-280 -->

Bình luận


Tags


học sinh tuyển vợ nắng nóng công nghiệp game tâm sự tin giới trẻ bố vợ trò chơi trực tuyến thầy giáo thơ chế

Bài viết khác