" />

Kết quả bất ngờ của quảng cáo tuyển vợ

Một anh chàng vốn có tính hài hước đăng quảng cáo trên một báo địa phương. Nội dung của mẩu quảng cáo chỉ bao gồm hai chữ: "Tuyển vợ".

Hôm sau, khi mở thư điện thử, anh chàng sửng sốt khi thấy rất nhiều người trả lời mẩu quảng cáo.

"Anh thích phụ nữ lắm mồm không? Nếu thích, tôi có thể nhường vợ cho anh", một người viết.

"Hãy lấy mụ vợ béo của tôi và tôi sẽ thưởng cho anh 5.000 USD", một người khác hứa hẹn.

"Sao anh không ngỏ ý sớm? Tôi có thể gả vợ tôi cho anh ngay hôm nay", một người khẳng định.


Trang 175 của 176